PODSTAWOWY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG
ANALIZY PRZEDINWESTYCYJNE:
- studia i analizy przedinwestycyjne,
- analizy prawne nieruchomości,
- koncepcje studialno-programowe,
- koncepcje architektoniczno-budowlane,
- programy funkcjonalno - użytkowe,
- założenia technologiczne,
- zapotrzebowania w media,
- infrastruktura oraz analizy ekonomiczne,
- analizy geologiczne,
- analizy wpływu na środowisko,
- pomoc w znalezieniu i wyborze lokalizacji
  pod przyszłe inwestycje,
- prace inwentaryzacyjne,
- inwentaryzacje i waloryzacje zieleni,
PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE:
- dokumenty formalno – prawne niezbędne
  do decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wielobranżowe projekty architektoniczno-budowlane,
- dokumentacja technologiczna,
- projekty zagospodarowania terenu,
- projekty drogowe,
- pełnobranżowa dokumentacja wykonawcza,
- projekty wnętrz,
- specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót budowlanych,
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
- nadzory autorskie, nadzory inwestorskie,
- inwentaryzacje powykonawcze
ANALIZY , EKSPERTYZY I  INNE  USŁUGI:
- weryfikacje dokumentacji projektowych,
- ekspertyzy budowlane,
- operaty i ekspertyzy ochrony pożarowej,
- obsługa marketingowa i promocyjna inwestycji,
- przygotowanie folderów reklamowo-promocyjnych,
- fotorealistyczne  wizualizacje,
- doradztwo i obsługa prawna nieruchomości,
- doradztwo w zakresie przepisów budowlanych,
- zarządzanie nieruchomościami,
- reprezentowanie Inwestora przed organami w postępowaniach
  administracyjno-budowlanych w szczególności podczas uzyskiwania:
•    decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
•    decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
•    decyzji o pozwoleniu na budowę,
•    decyzji  środowiskowych,
•     raportów oddziaływania na środowisko,
•    operatów wodno prawnych,
•    decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
•    uzgodnień z zarządcami dróg,dysponentami mediów,
      uzgodnienia ZUD,
•    opinii i pozwoleń konserwatorskich,
•    odstępstw od obowiązujących przepisów
      techniczno - budowlanych:
      Minister Infrastruktury,SANEPiD, Państwowa Straż Pożarna,
•    decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew i krzewów,
•    legalizacji inwestycji.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem